Potah chrání karimatku před znečištěním a prodlužije životnost karimatky.